Landgoed Stameren

Aan de doorgaande weg van Maarn naar Doorn. Hoogstwaarschijnlijk zijn er nog wel meer van deze paaltjes. Inscriptie: STAMEREN

De Bilt

Palen duo van de landgoederen Houdringe en Beerschoten.

Hoogland/Amersfoort "Mussertpalen"

In 1920 kwam Anton Mussert in dienst van de Provinciale Waterstaat van Utrecht. Hij werd speciaal belast met het provinciaal wegenplan, een nieuwe landelijke ontwikkeling. Als gevolg van het plan werden verscheidene wegen aan de provincie overgedragen. Eerst waren met spoed de tolwegen aan de beurt, omdat voor wegen waarop tol werd geheven geen uitkering uit het Wegenfonds verkregen kon worden. Weg nr 13 (nu N 199, de Bunschoterstraat) was er zo een. Er waren oorspronkelijk vier tollen: tegenover het fort Voormalig werk aan de glashut (dus de Oude Tol aan De Schans) op de Tolick bij Groot Weede (nu bakkerij Ten Hoven op de Hamseweg), bij de kruising met de Zeldertseweg en bij De Haar op de hoek van de Bisschopsweg.
Met ingang van 1929 werd de weg Amersfoort-Bunschoten aan de provincie overgedragen en de tollen opgeheven. Niet alleen de Hamseweg, maar veel meer wegen werden dus provinciaal. Maar het beheer kwam niet bij de provincie. Provinciale Waterstaat zag vele problemen bij het aankopen, opslaan en verwerken van onder andere wegmaterialen. Men had niet de kennis en capaciteit in huis. Ook was men beducht voor de hoge investeringen die men dan zou moeten doen. Onderhoud dus door derden, met declaratie aan Provinciale Waterstaat.
Als gevolg hiervan moest nauwkeurig worden aangegeven waar de grens lag tussen de provinciale en de aangrenzende particuliere grond. Grenspalen dus met op drie zijden het provinciewapen.
Op de achterkant van de grenspalen staan de initialen PG, voor Provinciale Grond.
tekst uit: De grenzen van de Hamseweg, door Berend Drok; in "de Bewaarsman", 2002 Nr 3.

Alle palen zijn op een kaart weergegeven, te bereiken via deze LINK. Veel palen zijn op deze kaart, via Google Street View te bekijken.
De paal op de foto hierboven, staat overigens niet aan de Hamseweg, maar in een soort palen/stenen opslag in de tuin van het Amersfoortse museum Flehite. Het is te hopen dat ze de paal restaureren en bewaren.
De palen aan de Hamseweg, Hoogland. Van Noord naar Zuid

aan de westkant van de weg


aan de oostkant


In de achtertuin van Nr. 4

De eerste steen bij Nr 31; gebroken kop.

Nr. 22

Tweede steen van Nr. 31

Nr. 40

Nr. 33

Nr. 42

Nr.47

Nr. 46b

Nr. 59

Nr. 66

Nr. 65

Nr. 66a

Schothorst, naast het Koetshuis

Nr. 68

Nr. 83

Nr. 68a

Nr. 89
De volgende 8 palen aan de westkant:. aan het weiland Groot Weede.

Groot Weede 1

Groot Weede 2 (foto vanuit de wei)

Groot Weede 3

Groot Weede 4

Groot Weede 5

Groot Weede 6

Groot Weede 7

Groot Weede 8
De laatste paal van de Hamseweg en een nieuwere versie.

Nr. 72/74 in de klimop

Ter vervanging van de PG palen?
Nog 2 palen vinden we verder zuidwaarts.

14m zuidelijk van het fietspad

Hooglandsweg-Noord 102

Hier een link naar een artikel uit: SOEST NU, van 30 mei 2000; Hans Kruiswijk is niet allleen de maker van de foto linksonder, maar kennelijk ook de auteur.

Rhenen

Op de grens van Utrecht met Gelderland. Aan de Grebbedijk, ter hoogte van de veerweg Blauwe Kamer. Deze paal is geruime tijd weggeweest, maar in 2009 weer teruggeplaatst. Hij staat helaas kort aan de kant van de weg, laten we hopen dat hij niet stuk wordt gereden door een tractor of een ander zwaar en breed voertuig. Tamelijk unieke vormgeving, zonder (leesbare) inscripties.
Een grenspaal in Oudewater, met de inscriptie: ZH / OW. Staat rechts van de oprit van Goudse Straatweg 2. Tussen een electriciteitskast, een waterleidingsbedrijfpaaltje en de heg. Oudewater was oorspronkelijk een dorp in Utrecht, in bezit van de Heren van Woerden. In 1280 ging het dorp over naar Holland (om pas in 1989 weer naar Utrecht terug te gaan). Aan het einde van de 13e eeuw verkrijgt het dorp de eerste privileges, uitmondend in stadsrechten. De inscriptie zou dus Oudewater/Zuid Holland kunnen betekenen.

Kockengen

Een paal met een recente geschiedenis van dwaling: via marktplaats en de oudheidkundige vereniging is de paal nu weer ongeveer op de juiste plek: aan de Wagendijk, tegenover nr 1.

Mijdrecht

Dit steentje en het paaltje dat erbij staat, vinden we in Mijdrecht aan het Driehuisplein, pal voor de kerk.De paal lijkt op een dijkpaaltje en heeft de inscriptie: I / DRG. Waar dit voor staat is mij niet duidelijk.